Pirkimo-pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Pardavėjas – MB „Mano Kreta“, juridinio asmens kodas 304443779, PVM mokėtojo kodas LT100014727813, buveinės adresas Apkasų g. 29-12, LT-08226 Vilnius, internetinis adresas https://www.manokreta.lt, tel. 8 685 50778, el. paštas kretosskoniai@manokreta.lt, kuri organizuoja ir vykdo prekių prekybą internetinėje parduotuvėje http://www.kretosskoniai.lt pagal sutartį bendradarbiaudama su VMVT maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą Nr. 190012430 turinčia MB „Paul & Kate“, juridinio asmens kodas 305715335, PVM mokėtojo kodas LT100014799810, buveinės adresas Panerių g. 51, LT-48334 Kaunas.

  1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje http://www.kretosskoniai.lt susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje http://www.kretosskoniai.lt (toliau – el. parduotuvė).

  1.3. Teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje turi:
  1.3.1. veiksnus fizinis asmuo;
  1.3.2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
  1.3.3. juridinis asmuo;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

  1.4. Pirkėjas, el. parduotuvėje sukomplektavęs prekes ir pateikęs užsakymą Pardavėjui vykdymui, pažymėjęs „Susipažinau ir sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis” ar panašaus aiškaus turinio laukelį, patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas suprato, taisyklės Pirkėjui yra aiškios ir Pirkėjas visiškai sutinka su taisyklėmis. Pirkėjas ir Pardavėjas supranta, kad Pirkėjo sukomplektuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra juridinis faktas, kuriam įvykus patvirtinama, kad Pirkėjas visiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir joms neprieštarauja.

  1.5. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat:
  1.5.1. Užtikrina, kad remiantis taisyklių 1.2. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje;
  1.5.2. Pareiškia, kad sutinka, jog Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie papildytas/pakeistas taisykles Pirkėjas informuojamas Pirkėjui prisijungus prie el. parduotuvės arba pirmą kartą po taisyklių pakeitimo/papildymo Pirkėjui perkant prekes el. parduotuvėje. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje.

  1.6. Pirkėjas negali atlikti prekių pirkimo el. parduotuvėje, jei jis nesutinka su šiomis taisyklėmis ar jų dalimi.

  1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis. Pirkėjo suformuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus, patvirtinama, kad Pardavėjas sudarė visas sąlygas ir ėmėsi visų nuo Pardavėjo priklausančių veiksmų, kad Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje susipažintų su šiomis taisyklėmis.

  1.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

  1.9. Jei Pirkėjas suteikė teisę Pardavėjui pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

  1.10. El. parduotuvės dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra Pardavėjo nuosavybė.

  1.11. Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo paskyrą iš el. parduotuvės tais atvejais, kai Pirkėjas el. parduotuvėje atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose draudžiamus veiksmus.
 2. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tvarka

  2.1. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir pateikus jį vykdyti Pardavėjui šios taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra privaloma abiem šalims. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia jį vykdyti Pardavėjui, paspaudęs mygtuką „pirkti“, „apmokėti“ ar kitą panašų nedviprasmiško turinio mygtuką, kuriuo aiškiai išreiškiama Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas prekes.

  2.2. Pirkėjas, pateikęs užsakymą el. parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

  2.3. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas užsako iš Pardavėjo pateikto prekių asortimento vienu iš šių būdų:
  2.3.1. internetu užsiregistruodamas el. parduotuvėje;
  2.3.2. internetu nesiregistruodamas el. parduotuvėje.

  2.4. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti šiuose laukuose ir/ar privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.

  2.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

  2.6. Pirkėjas patvirtindamas taisykles pareiškia, kad jam žinoma ir suprantama, jog prekės atvaizdavimas el. parduotuvėje yra tik informacinio pobūdžio ir reali prekė, jos pakuotė gali skirtis nuo prekės nurodytos el. parduotuvėje. Prekės nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.
 3. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

  3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais.

  3.2. Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai):
  3.2.1. Prekių užsakymo metu, ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo prekių užsakymo patvirtinimo momento. Išankstinis apmokėjimas už prekes vykdomas internetu, pasirinkus atsiskaitymą per UAB „ConnectPay“ priklausančią mokėjimo platformą, kurioje Pirkėjas pasirenka apmokėjimą už užsakytas prekes per pasirinktą banką arba mokėjimą atlieka bankine mokėjimo kortele, jei kliento turima mokėjimo kortelė, jos tipas leidžia atsiskaityti už internetu užsakytas prekes; mokant už prekes šiame papunktyje nurodytu būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą; pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu pateiktų duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
  3.2.2. Kitas el. parduotuvėje įdiegtas ar nurodytas atsiskaitymo būdas.

  3.3. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gavo atitinkamą Pirkėjo atlikto mokėjimo už prekes bei jų pristatymą patvirtinimą iš UAB „ConnectPay“. Apie gautą patvirtinimą Pirkėjas informuojamas jo nurodytu elektroniniu paštu Pirkėjui atsiunčiant užsakytų Prekių sąrašą su galutine apmokėta suma. Prekių ir jų pristatymo kainos yra apskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

  3.4. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

  3.5. Pirkėjui pageidaujant PVM sąskaitos-faktūros Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.
 4. Prekių pristatymas

  4.1. El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje UAB „Omniva LT“ paštomatais.

  4.2. Už prekių pakavimo ir pristatymo paslaugą taikomas 5 Eur su PVM mokestis, kuris Pirkėjui yra parodomas prekių užsakymo metu. Pardavėjas gali nustatyti ir kitokį laikiną ar nuolatinį prekių pristatymo mokestį (pavyzdžiui netaikyti mokesčio perkant už tam tikrą pinigų sumą ar tam tikrais laikotarpiais ir pan.). Toks mokestis Pirkėjui yra parodomas ir aiškiai paskelbiamas iki jam įvykdant Prekių užsakymą.

  4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi išsirinkti ir užsisakyti prekių el. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma el. parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

  4.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra komplektuoti prekių rinkinius nustatydamas atitinkamą rinkinio kainą už kelis rinkinyje esančius produktus – kina skelbiama internetinėje parduotuveje ir galioja prekių užsakymo metu. Į prekių rinkinio sumą pristatymo mokestis gali būti įkaitytas arba neįskaitytas – informacija nurodoma prekių užsakymo metu el. parduotuvėje.

  4.5. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį Prekės kiekį apie tai iš anksto informuodamas Pirkėją.

  4.6. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

  4.7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos el. parduotuvės sistemoje Pirkėjo pasirinktu Omniva paštomato adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu įsipareigoja prekes priimti iš Omniva paštomato pats pagal jam nurodytus Pardavėjo ir/arba UAB „Omniva LT“ terminus. Už teisingus pristatymo paštomato adreso duomenis atsako Pirkėjas.

  4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis el. parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą paštomatą, nurodė neteisingus savo kontaktus ar duomenis, sumokėjo mažesnę sumą už užsakytas prekes ir pan.) pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

  4.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  4.10. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta el. paštu atsiųstame užsakyme arba atskirai el. paštu aptartuose laiškuose, Pirkėjas privalo nedelsiant (vos pasiėmęs prekes) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis apie tai informuoja Pardavėją pateikdamas aiškius įrodymus nuotraukomis arba filmuota medžiaga nurodydamas konkrečius kokybinius pažeidimus – gavęs tokią informaciją Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui atsakyti per 3 darbo dienas.
 5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  5.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Už informacijos apie prekių savybes teisingumą atsako prekių gamintojai ir (arba) tiekėjai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.

  5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

  5.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

  5.4. Pardavėjas nesuteikia prekių kokybės garantijos, kurią pagal Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus privalo suteikti prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į prekės gamintoją ar kitą už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį.

  5.5. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

  6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos arba:
  6.1.1. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę;
  6.1.2. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį;
  6.1.3. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna pirmąją prekę.

  6.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas turi per šio skirsnio 6.1 punkte nurodytą terminą pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą elektroniniu paštu, adresu kretosskoniai@manokreta.lt laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

  6.3. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti Pardavėjui adresu Panerių g. 51, LT-48334 Kaunas, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

  6.4. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

  6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, pakuotė, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neatsukti kamšteliai ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, pažeista pakuotė, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

  6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes.

  6.7. Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

  6.8. Taisyklių 6 skirsnio 6.7. punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
  6.8.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  6.8.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  6.8.3. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  6.8.4. taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

  6.9. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  6.10. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas prekes analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Tinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekės keičiamos šio skirsnio 6.3, 6.4, 6.5 ir 6.7 punktuose nustatyta tvarka.

  6.11. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neatkimšti kamšteliai ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

  6.12. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises.

  6.13. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui vienu iš šio skirsnio 6.2 punkte nurodytų būdų. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą nedelsdamas elektroniniu paštu patvirtins Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

  6.14. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą nebent susitariama kitaip ir susitarimas užfiksuojamas el. paštu.

  6.15. Kai Pirkėjas reikalauja atitinkamai sumažinti netinkamos kokybės prekės kainą, atsižvelgiama į prekės kainą tokio reikalavimo pareiškimo momentu.

  6.16. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą.

  6.17. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui.
 7. Ginčų nagrinėjimas

  7.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  7.2. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu el. parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.

  7.3. Pirkėjų vartotojų prašymus dėl galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt. Ginčai nagrinėjami per elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr.
 8. Baigiamosios nuostatos

  8.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

  8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu kretosskoniai@manokreta.lt ir/ar telefonu 8 685 50778.

  8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

  8.4. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  8.5. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Įdėta į krepšelį.
Apmokėti Tęsti apsipirkimą